Aká je záruka na zakúpený tovar?

Záruka na tovar je platná 24 mesiacov od dátumu zakúpenia a vzťahuje sa na výrobné chyby šperkov. Naopak sa nevzťahuje na chyby vzniknuté bežným opotrebovaním a ďalej na chyby, ktoré vznikli vlastným zavinením či nevhodným zaobchádzaním. Pri nosení šperkov je potrebné dbať na správne zaobchádzanie. Zlato aj striebro sú mäkké kovy, preto je potrebné ich skladať pri činnostiach, pri ktorých hrozí ich mechanické poškodenie (napr. šport, práca na záhrade, manipulácia s čistiacimi prostriedkami atď.).